Bia La Goudale 7,2% – Bom 5 lít – Thùng 2 Bom

Xuất xứ: Bia Pháp

Nồng độ cồn: 7,2%

Màu sắc bia: Vàng 

Quy cách: bom 5l, thùng 2 bom

Gía nguyên thùng :  đ/thùng